Новини

Удължава се срокът за подаване на оферти във връзка с изпълнение на финансов инструмент "Индивидуална гаранция по ПМДР" 2014-2020

04.05.2023

Удължава се периодът за провеждане на процедура за избор на банки-партньори за изпълнение на финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“, финансиран със средства по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Обновеният краен срок за кандидатстване на кредитните институции е 31 май 2023 г.

Всички документи и детайли, свързани с процедурата, са достъпни на следния линк: 
Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020