Новини

Фонд на фондовете активно подкрепя развитието на масовия спорт в България

Инвестициите в спортна инфраструктура са на фокус

28.04.2023

„Инвестициите в спортна инфраструктура са един от фокусите на европейското финансиране, а и наш също.  Съвместните ни усилия с Управляващите органи по отделните програми и Фондовете за градско развитие са насочени в посока осигуряване на подобрен достъп до финансов ресурс, което да допринесе за активно развитие на масовия спорт и грижа за физическата активност на хората.“ – с тези встъпителни думи Павел Лисев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете, се включи в Информационния ден „Държавата в подкрепа на спорта – нови възможности“. Форумът, посветен на представяне на възможностите за мобилизиране на ресурс за инвестиции в спортния сектор, се проведе в София Тех Парк и беше организиран от Министерство на иновациите и растежа и Министерство на младежта и спорта на Република България. В инициативата се включиха също Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на електронното управление, на образованието и науката, и на здравеопазването. Събитието бе открито от президента Румен Радев. Присъстваха още представители на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Българска банка за развитие, кметове, представители на НСОРБ, федерации и спортни клубове, както и фирми и стартъпи, които представиха своите успешни практики на взаимодействие между държавните структури, бизнеса и спортната общественост.

От страна на Фонда на фондовете участие във форума взеха Павел Лисев, изпълнителен директор и Димитър Черкезов, ръководител на отдел „Оперативни програми“. Двамата представиха възможностите за ефективно използване на европейски средства в подкрепа на българския спорт.

Откривайки втори панел на събитието – „Федерациите, клубовете и частния сектор/стартъпите“, Павел Лисев, сподели: „Днес ще очертаем рамката за прилагане на финансови инструменти, насочени към дългосрочни инвестиции в спортна инфраструктура и стартиращи иновативни компании, които разработват решения в тази сфера. Осигуреният ресурс и структурирането на инструментите е по линия на подписано споразумение за финансиране по Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ с Министерство на иновациите и растежа и предстоящ мандат по Програма „Развитие на регионите“ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството с хоризонт на инвестиране до края на 2029 г.“ Той допълни, че до момента чрез финансови инструменти са подкрепени 12 проекта за спортна инфраструктура и 7 компании със спортна насоченост, като стратегически приоритет за ФнФ е да се надгради постигнатото и през предстоящата многогодишна рамка.

Димитър Черкезов, ръководител отдел „Оперативни програми“ във ФнФ уточни: “От подкрепените 12 проекта за спортна инфраструктура 6 са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 58,2 млн. лв. и 6 по инициативата JESSICA на стойност 23,7 млн.лв. Финансирани са мащабни проекти като изграждане на мултифункционални спортни комплекси, открити и закрити плувни басейни, съоръжения за масов спорт и спортни развлечения. Общо 7 стартъпа със спортна насоченост са получили подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.“ В рамките на презентацията Черкезов представи информация и за новата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, по която са предвидени общо 462 млн. лв. за инвестиции за градско и регионално развитие, включително и за спортна инфраструктура. Възможностите за финансиране на спортни съоръжения имат две направления – първото е с насоченост инфраструктура и оборудване за масов спорт в рамките на сектор “Култура, спорт и туризъм“, докато второто е по линия на инвестициите в сектор “Образователна инфраструктура и оборудване“ и цели изграждане на спортни площадки и съоръжения в училищата. Инвестициите ще се реализират на база на бизнес план, дългосрочно и устойчиво ползване на съоражението, осигурен достъп до масов спорт и доказана жизнеспособност на проекта. За първи път е възможно паралелно с кредит да се предостави и частична безвъзмездна помощ, която намалява финансовата тежест при инвестиции в спортна инфраструктура.

В събитието се включи също Надя Данкинова от страна на финансовия ни посредник за регионите Юг и София „Фонд за устойчиви градове“, която заедно с изпълнителния директор на „Спортна София 2000“ представи един от добрите примери за инвестиции в спортна инфраструктура – мултифунционален спортен комплекс „Парк Възраждане“ в София. В последния панел своя опит и положително взаимодействие с ФнФ споделиха представителите на два от финансираните през фонд-мениджърите за рисково инвестиране стартъпи със спортна насоченост - Любомир Геджев от „Fight Scout”и Николай Ташев от„Юбитрак Спорт“. В допълнение, успешно подкрепената компания “Fly the Earth” беше представена от Камен Банковски, част от екипа на фонд-мениджъра „Витоша Венчър Партнърс“.

В рамките на събитието освен споделения експертен опит и вдъхновяващи истории за реализирани проекти, бяха отправени ключови послания за значимостта на спорта като устойчива, споделена цел и приоритет.