Новини

Фондът на фондовете в партньорство със сдружение "АМОР" и Софийския университет в търсене на млади предприемачи в Северозапада

След старта в Пловдив проектът продължава във Враца

24.03.2023

Фондът на фондовете, сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР) и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ канят млади таланти с предприемачески нюх на възраст между 15 и 30 години да се включат в проекта „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. След Пловдив проектните дейности продължават в град Враца на 23 април (неделя) в заседателната зала на Общински съвет – Враца на адрес: гр. Враца, 3000, ул. "Стефанаки Савов" No 6 (вход от страната на кино „Метропол“, ет. 3).

Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната и местните заинтересовани лица чрез серия от семинари и интерактивни методи на обучение, практически обмен на знания, умения и идеи. Предвиждат се семинари и симулации под формата на ролеви игри. По този начин ще се надградят знанията и уменията на младите хора, свързани с генериране на иновативни идеи, бизнес планиране, предприемачески умения, създаване и финансиране на стартъп начинания, представяне пред инвеститори и др.

Дигиталният въпросник, който ще послужи за подбор на участниците, може да бъде
попълнен на следния линк: https://forms.gle/ojs4LXpqgdqqBHCVA

**Всички участници в проект „Инкубатори за иновативни предприятия” ще получат признание за тяхното участие и усвояването на знания, което може да бъде използвано в тяхното бъдещо развитие, като получат сертификат Youthpass. Този сертификат е инструментът за разпознаване, разработен за проекти, реализирани в европейските програми за младежта. Чрез него участието в подобни проекти може да бъде признато като академичен опит.