ФМФИБ в медиите

Фондът на фондовете пред БНР: 1.2 млрд. лв. по новата Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията ще са с фокус иновации, дигитализация, зелена и кръгова икономика

До края на тази година все още е наличен ресурс за усвояване поот досегашния програмен период

27.02.2023

В новия програмен период Фондът на фондовете (ФнФ) ще разпредели близо 1,26 млрд. лв. по Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021-2027. Ресурсът ще бъде използван активно в подкрепа на предприемаческата екосистема, малките и средни предприятия в страната, заяви в интервю за БНР – Програма „Христо Ботев“, Мартин Гиков, изпълнителен директор на ФнФ.

„По-голямата част от средствата на обща стойност малко над 1.2 млрд. лв. ще покриват нуждите на конвенционални предприятия, но при част от инвестициите ще има приоритетно насочване към:

проекти за дигитализация и иновации при дяловите инструменти; зелена икономика и кръгова икономика при дълговите инструменти. За първи път ще има възможност за комбиниране между безвъзмездна финансова помощ (грант) и финансов инструмент в една операция.“, допълни още Гиков.

За това, както и какво е Фонд на фондовете и с какво се занимава, какъв свободен ресурс остава по досегашния програмен период 2014-2020, разговаряха в студиото на предаването „Денят делово“ Мартин Гиков и Лазар Петров, директор управление "Финансови инструменти и оперативни програми“.

От думите им стана ясно, че  все още са налични 150 млн. лв. за дялово финансиране през петте фонд мениджъри на ФнФ. Средствата са за проекти на различен етап на реализация - от идея до готов за международна експанзия бизнес, а възможната инвестиция според конкретния проект е между 50 000 и близо 14 млн. лв. Ресурсът е достъпен през партньорите ни Innovation Capital, Vitosha Venture Partners, NV3, Morningside Hill и Silverline Capital.

Други 65 млн. лв. са налични към момента по Програма “Възстановяване“. Средствата са предназначени за малките и средни предприятия под формата на облекчени кредити през партниращите банки в цялата страна. Неусвоени средства има и за подкрепа на малки бизнеси и социални предприятия, земеделие, градска среда и туризъм.

Напомняме, че по вече подписания мандат по ПКИП 2021-2027 над 1 млрд. лв. от целия размер на средствата ще бъде насочен към финансови инструменти, като за първи път са осигурени и допълнителни 263 млн. лв. за безвъзмездна финансова помощ, която ще може да се комбинира с тях. Предвидената част за финансови инструменти ще мобилизира допълнителен частен капитал от минимум 400 млн. лв. Планирано е 533 млн. лв. да бъдат насочени за дялови инвестиции и 730 млн. лв. за кредитиране на българските компании при преференциални условия.

С ресурса по ПКИП ще бъде подпомогнато постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика чрез разнообразно портфолио от финансови продукти, насочени към сферата на иновациите; цифровизацията и Индустрия 4.0; конкурентоспособност на предприятията; модернизиране на семейните предприятия, както и такива в областта на творческите индустрии; мерки за енергийна ефективност и изграждане на капацитет за енергия от възобновяеми източници в съответствие с целите на кръговата икономика.

Фондът на фондовете вече активно работи по структурирането на инструментите по програмата и след това ще започне избор на посредници, които да ги изпълняват, с цел навременното достигане на ресурса до крайните получатели.  

Целият разговор в  икономическото предаване "Денят делово" по БНР – Програма „Христо Ботев“ може за откриете на следния адрес:  https://bnr.bg/hristobotev/post/101784082