Новини

Фондът на фондовете стана част от Виенския икономически форум

Стартира същинската дейност по промотирането на инвестиции в рамките на сътрудничеството с VEF

16.02.2023

В продължение на сътрудничеството между Фонда на фондовете (ФнФ) и Виенския икономически форум (VEF), Управителният съвет на VEF одобри официално молбата за членство на ФнФ в престижната регионална платформа. Заседанието се проведе във Виена на 13 февруари 2023 г., като освен приветствие към новите членове, бе направен и обзор на планирани инициативи и приоритети за настоящата година.

Основите на партньорството между двете институции бяха положени с подписването на Меморандум през есента на 2022 г. Придобитият статут на член на Виенския икономически форум е допълнителна стъпка в синергията между ФнФ и VEF в целенасочената подкрепа за развитие на региона от Адриатическо до Черно море. Освен това, членството дава възможност за неограничен достъп до цялата партньорска мрежа на VEF, включваща изтъкнати представители на бизнеса, политиката и дипломатическите среди, покана за Общото събрание на организацията и други стратегически мероприятия, пакети за активно позициониране и бранд присъствие на водещи събития в Австрия и в други държави чрез корпоративни информационни материали, собствен щанд и др. 

В рамките на срещата във Виена ФнФ и VEF начертаха план за изпълнение на основните цели и точки от Меморандума, които отговарят в пълнота на мисиите на двете организации – популяризиране и насърчаване на растежа на малките и средни предприятия в България за ФнФ и стимулиране на междуинституционалното сътрудничество на регионално ниво и публично-частните партньорства за VEF. От страна на Фонда и Виенския икономически форум беше поет ангажимент за съставяне на график за последващи срещи с представители на асоциации за дялово и рисково финансиране в Австрия и в страните-членки на Форума от Югоизточна Европа. Чрез асоциациите за дялово финансиране, както и чрез институции от региона, разпределящи публични средства, ще се улесни достъпа на крайните получатели на ФнФ до нови инвестиционни възможности зад граница. От друга страна, държавите-членки на VEF ще могат да идентифицират атрактивни български компании с добри перспективи, в които да инвестират. Някои от партньорите на Форума изявиха готовност да анализират потенциално сътрудничество с фонд посредниците на ФнФ в посока ползване на български иновации и финтех бизнес решения.

В качеството си на платформа за обмен на опит на регионално ниво, Виенският икономически форум ще подпомогне комуникацията между Фонда на фондовете и аналогични или сходни структури в други държави с цел споделяне на добри практики.