Новини

Все още е активна възможността за кредитиране на избрани от банка проекти в сектор „Рибарство и аквакултури“, посредством финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“

06.02.2023

В срок до 31.03.2023 г. или до изчерпване на публичния ресурс, заинтересованите страни могат да кандидатстват за финансиране във всяка банка, която е сключила или ще сключи Рамково гаранционно споразумение с Фонда на фондовете за изпълнение на финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“.

Продуктът предоставя възможност за подкрепа на предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“, посредством 5.25 млн. лв. по Програмата за морско дело и рибарство 2014 -2020 (ПМДР), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Гарантираните кредити ще бъдат отпускани от банка партньор при облекчени условия, като повече информация относно финансовия инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“ и съответните му изисквания може да намерите тук (https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-dalgovi-instrumenti/21)