Новини

Фондът на фондовете с Надзорен съвет и трети член на Управителния съвет

25.11.2022

Фондът на фондовете се върна към двустепенна форма на управление.

В изпълнение на Решение на Министерски съвет за промяна в устава на Дружеството, на 16.11.2022 г. министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи Надзорен съвет (НС) в състав Венцеслав Аврамов, Николай Генчев и Николай Марков - водещи експерти в управлението на дългови и дялови инструменти.

Досегашните членове на Съвета на директорите Мартин Гиков и Камен Славов бяха избрани в Управителния съвет. Към тях се присъединява и Павел Лисев, който притежава богат опит в структурирането и управлението на големи инвестиционни проекти и дялови инвестиции.

Назначенията в органите по управление и контрол на фонда са в сила до провеждане на конкурс за избор на редовни членове.

Професионален опит

Венцеслав Аврамов

Има над 17-годишен опит в одит, консултации по сделки и управление на частен капитал. Представител за България и региона на водещи международни инвестиционни фондове. От 2014 г. е член на Управителни и Надзорни съвети на компании в България, Гърция и Северна Македония. Съдружник в дружество за управление на недвижими имоти. Завършил е икономика и бизнес администрация в Американски университет в Благоевград.

Николай Генчев

Има дългогодишен опит в консултантския бизнес и във всички сфери на финансовия бизнес. Близо 20 години заема висши мениджърски позиции в управителни и надзорни органи на финансови институции, също така и браншови асоциации и организации с идеална цел. Финансист с опит в страната и целия регион. Николай Генчев освен инвеститор, е и ментор на млади предприемачи. Има значителен опит в изграждане на успешни екипи, определящи пазарните трендове; в реструктуриране и реорганизиране на бизнеси; в реализиране на знакови стратегически промени; структуриране на финансови и инвестиционни продукти. Притежава опит, ориентиран към дигиталната трансформация в сферата на финансите, включително финтех и спонсориране на вътрешно-фирмени иновации. Генчев е магистър по стопанско управление (MBA) от Софийския университет. Към квалификацията си добавя редица професионални обучения и курсове, включително в Харвардското бизнес училище.

Николай Марков

Има над 20-годишен, в т.ч. и управленски, опит, оценки, бизнес-моделиране, финансови и икономически анализи, проектно финансиране, сделки, проверки, регулаторно съответствие, работил е със световни одиторски и други компании, за клиенти в България, Европа, Америка и Азия. В портфолиото му влизат редица проекти за финансови институции, вкл. Световната банка, институционални фондове, финансирани с европейски средства, частни европейски фондове, европейски и азиатски банки, глобални финтех компании. Член е на управителния съвет на Камарата на професионалните оценители в България. Завършил е финансово и банково управление в Университет на Пирея – Гърция. Сертифициран финансов анализатор (CFA) и независим оценител.

Павел Лисев

Притежава професионален опит в разработването на оценки, бизнес-модели, маркетингови материали, свързани със структурирането и управлението на големи инвестиционни проекти и на дялови инвестиции. Финансов анализатор в шведска старт-ъп компания, старши експерт инвестиционно банкиране в пан-европейска финансова институция, координатор на програма за стартиращи финтех компании. Последно е бил старши мениджър в международна корпорация, свързана с внедряване на иновативни продукти и решения в сферата на дигиталните и картови плащания. Координатор на програма за пилотни проекти и технологични иновации в областта на дигиталната трансформация на финансовите услуги.

Магистър по финанси от Университета по икономика и мениджмънт Лунд, Швеция.