Новини

1300 компании са получили над 540 млн. лв. подкрепа за възстановяване от ковид кризата

25.11.2022

1300 малки и средни предприятия в страната са се възползвали от преференциални кредити за преодоляване на последствията от ковид пандемията към края на септември 2022 г. Компаниите са получили общо над 465 млн. лв. банково финансиране, като приблизителната стойност на договорените от тях кредити възлиза на 540 млн. лв. Средствата са предоставени за ликвидни нужди и нови инвестиции. Заемите се отпускат по Програма „Възстановяване“ от седем търговски банки. Изпълнението им е гарантирано с над 250 млн. лв. от Фонда на фондовете, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа. Чрез прилагането на финансовия инструмент на практика всеки един лев публичен ресурс се мултиплицира в 2.5 лв. подкрепа за бизнеса.

Програма „Възстановяване“ е от основните национални инструменти за подпомагане на малкия и среден бизнес, като средният размер на отпусканите по нея кредити надхвърля 370 хил. лв. До момента, над 2/3 от средствата са разпределени в районите извън столицата. Над 250 вида дейности са получили финансиране по програмата. Подкрепени са бизнеси в най-засегнатите от ковид сфери като товарен транспорт, търговия на дребно, ресторанти, заведения за бързо хранене и други. Повече детайли за изпълнението на първата фаза на Програма „Възстановяване“, приключила през юни 2022 г., включително и основни статистики, може да намерите тук.

Очаква се до края на годината българските компании да могат да се възползват от още минимум 120 млн. лв. Условието е да имат 3 завършени финансови отчета и счетоводна печалба за поне един от тях. Програмата позволява размерът на кредитите да достигне до 3 млн. лв., като няма изискване за материални обезпечения с изключение на лична гаранция от собствениците. Крайните получатели могат да договорят до 12 месеца гратисен период на първата вноска и срок за погасяване на кредита до 7 г.

80% от риска на всеки отделен кредит по програмата се поема от Фонда на фондовете, с ресурс, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Програма „Възстановяване“ бе удължена в средата на годината с осигурени 96 млн. лв. от ОПИК по линия на REACT-EU. С този допълнителен ресурс общата подкрепа за бизнеса се очаква да достигне приблизителната сума от 700 млн. лв. Програмата продължава ефективно да подпомага финансирането на малки и средни предприятия в цялата страна.

Повече информация за портфейлната гаранция и за банките, които отпускат заемите, може да намерите тук.

*Програма Възстановяване покрива всички допустими сектори на икономиката, в съответствие с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020