Новини

Фондът на фондовете откри нова дисциплина “Европейски фондове и финансови инструменти” съвместно със Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

07.10.2022

Днес, 7 октомври 2022 г., беше проведена първата лекция пред студентите, избрали да изучават новата дисциплина “Европейски фондове и финансови инструменти” в Стопанския факултет на Софийски университет (СУ).

Създадена по инициатива на Фонда на фондовете,  специалността надгражда партньорството ни със СУ, започнало с подписания тази пролет Меморандум за сътрудничество. Основният фокус е стимулиране на предприемаческия дух сред младите.

По време на откриването студентите споделиха, че оценяват дисциплината не само като една от най-интересните, а преди всичко и като възможност да се докоснат до реални участници в бизнес средата.  Програмата включва лекции на доказани експерти в екосистемата, които ще представят ценни примери от практиката си. Изпълнителният ни директор Мартин Гиков, заедно с ръководителят на проекта д-р Дочка Василева (и.д директор „Проектна информация и финансиране“ към ФнФ) и доц. д-р Боряна Богданова (зам.декан на Стопанския факултет) откриха учебната година пред бъдещите млади предприемачи, като ги увериха, че програмата ще надгради теоретичната подготовка с възможности за участие в стажове, както и формални и неформални срещи с ключови фигури от бизнеса.

Сред лекторите, които ще осигурят интерактивно, висококвалифицирано обучение на записалите се студенти, са мениджъри от Фонда на фондовете и партньори от фондове за рисково финансиране, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, банки, министерства и Инвестиционния комитет  на InvestEU към Европейската комисия.

Лекционният курс покрива следните по-големи теми: Европейски фондове и програми; Правна и институционална рамка на европейското финансиране; Финансови инструменти, съфинансирани от ЕС; Финансови посредници; Дялови инвестиции; Създаване и финансиране на стартъпи; Прилагани пазарни механизми във финансирането за развитие и техния контрол; Финансови инструменти на ниво ЕС; Устойчиво финансиране и др.