Новини

Фондът на фондовете и Виенският икономически форум подписаха Меморандум за сътрудничество

27.09.2022

Днес, в присъствието на г-н Стефан Савов, заместник-министър на иновациите и растежа, Фондът на фондовете (ФнФ) и Виенският икономически форум (VEF) поставиха началото на партньорство между двете институции, което да прерасне в платформа за обмяна на идеи и опит на регионално ниво. Чрез подписването на споразумение за разбирателство VEF разширява богатата си мрежа от контакти със структурно важна национална институция, предоставяща финансиране за развитие. От своя страна, Фондът на фондовете ще има възможност за колаборация с водеща платформа за стратегическо икономическо сътрудничество в региона на Югоизточна Европа.

Ключов ефект от споразумението е целенасочено изграждане на регионална екосистема от основни заинтересовани лица в сферата на финансирането за развитие. Чрез диалога и синхронизирането на усилията на ключови играчи не само ще се повиши ефектът от техните интервенции, но и ще бъде направена още една стъпка в процеса на икономическа и социална интеграция в региона.

Основните направления на междуорганизационно сътрудничество, по които страните се съгласиха да действат заедно, са:

  • взаимна подкрепа по инициативи, провеждани от страните за обогатяване на партньорските им мрежи, спектър от дейности и целева аудитория.
  • организиране на събития, както в активната роля на съорганизатор, така и чрез осигуряване на лектори и участници с водещ експертен опит.
  • обмен на икономическа и бизнес информация от взаимен интерес.

По повод подписването на Меморандума, зам.-министър Савов посочи, че сътрудничеството между двете организации ще бъде свързано с взаимна подкрепа по инициативи, провеждани от тях. Той изтъкна, че двете страни ще обменят икономическа и бизнес информация от взаимен интерес.

Иизпълнителният директор и председател на Съвета на директорите Мартин Гиков сподели следното: “Изключително щастливи сме, че Фондът на фондовете ще си партнира с престижния Виенски икономически форум.  Силно вярвам, че с изпълнението на общите ни цели, ще успеем не само да обогатим възможностите за прилагане на финансови струменти в България, но и заедно ще надградим перспективите за икономически растеж в нашия регион. 

Посланик д-р Елена Кирчева, Генерален секретар на VEF, коментира: “Искам да изразя ясно радостта ми от подписването на Меморандума за сътрудничество между Виенския икономически форум и Фонда на фондовете. Виенският икономически форум, учреден през 2004 г. съгласно австрийското законодателство, е българска инициатива! Затова всяка възможност да работим за подпомагане на икономическото развитие на и между 13-те държави-членки и икономическото консолидиране на региона ни, дефиниран „От Адриатическо до Черно море“, чрез по-голямо, по-активно и по-иновативно българско участие, ме изпълва с радост и гордост.“    

Фондът на фондовете (ФнФ) е акционерно дружество, притежавано от българската държава, което прилага финансовите инструменти в страната, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Фондът управлява публичен ресурс в размер над 660 милиона евро и предлага на пазара широк кръг от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, кредит, фондове за дялово инвестиране и редица други.

Виенският икономически форум (VEF) е учреден през 2004 г. във Виена със стратегическата цел да насърчава регионалното икономическо сътрудничество между държавите-членки на форума в региона от Адриатическо до Черно море. Организацията провежда последователна дейност, насочена към подпомагане и популяризиране на възможностите за инвестиции в Югоизточна Европа, като по този начин съдейства за подобяване на инвестиционния климат в региона. Форумът поддържа стратегически партньорства с компании и предприемачи с международно призната експертиза. Сред участниците в ежегодните му срещи са крупни представители на бизнеса, дипломати от Югоизточна Европа и финансови специалисти на регионално и международно ниво.

VEF е създаден по инициатива на посланик д-р Елена Кирчева съгласно австрийското законодателство. Елена Кирчева е депутат от БЗНС в Седмото Велико Народно събрание и посланик с мандати в Швейцария, Лихтенщайн, Финландия и Австрия. От 2005 е член на управителния съвет и Генерален секретар на Форума.