Новини

Фондът на фондовете ще води нова дисциплина “Европейски фондове и финансови инструменти” в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

20.09.2022

Фондът на фондовете и Софийският университет, с помощта на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и други партньори, ще въведат младите предприемачи в света на финансовите инструменти със средства от Европейския съюз. Това ще стане възможно чрез новата дисциплина “Европейски фондове и финансови инструменти”, включена в програмата за трети курс, първи семестър на учебната 2022/2023 г.

Учебната дисциплина е избираема и в нея могат да участват студентите от Стопанския факултет в бакалавърски програми: „Икономика и финанси“ (английска и френска програма), „Стопанско управление“ (английска, немска и френска програма) и „Бизнес администрация“ (английска, немска и френска програма).

Лекциите ще се водят от експерти в частния и публичен сектор, които и в момента управляват дялови и дългови инвестиции в предприятия в региона. Мениджъри от Фонда на фондовете и партньори от фондове за рисково финансиране, BVCA, банки, министерства и Инвестиционния комитет на InvestEU към Европейската комисия ще споделят опита си и възможностите, предоставяни от този милиарден сектор на финансовата индустрия. Дисциплината ще е разбираема, интерактивна, базирана на игрови модели, казуси и най-вече на дискусии.

Предметът покрива следните по-големи теми: Европейски фондове и програми; Правна и институционална рамка на европейското финансиране; Финансови инструменти, съфинансирани от ЕС; Финансови посредници; Дялови инвестиции; Създаване и финансиране на стартъпи; Прилагани пазарни механизми във финансирането за развитие и техният контрол; Финансови инструменти на ниво ЕС; Устойчиво финансиране и др.

Дисциплината е продължение на партньорството между Фонда на фондовете и Софийския университет, което започна с подписания през април Меморандум за сътрудничество. Усилията на двете институции да помагат на всички, желаещи да променят средата около тях чрез предприемачество и инвестиции, започнаха с “Национален конкурс за най-добър младежки стартъп на 2022 г.” през пролетта. Всички, които се включиха в инициативата, научиха повече за това как се финансира стартиращо предприятие и как да се подготвяш за привличане на инвеститори, като имаха реалната възможност да представят идеите си пред рискови инвеститори. Студентите от Стопанския факултет, записали се за обучение в новата избираема дисциплина, ще могат да получат и академична подготовка за участие във второто издание на конкурса през 2023 г.

Ръководител на дисциплината “Европейски фондове и финансови инструменти” ще бъде д-р Дочка Василева - и.д. директор "Проектна информация и финансиране" във Фонда на фондовете. Студентите, които проявяват интерес, могат да получат повече информация на тел. 0877834646, както и на имейл: d.vassileva@fmfib.bg.