Новини

Фонд на фондовете става част от партньорската мрежа на CEO Angels Club

11.08.2022

С подписване на Писмо за сътрудничество, Фонд на фондовете се присъедини към партньорската мрежа на CEO Angels Club - най-голямата българска ангелска мрежа. Така Фондът става част от семейството инвеститори, предприемачи и организации, които заедно развиват предприемаческата екосистема в България и подпомагат израстването й.

Посредством включването си като член на CEO Angels Club, Фонд на фондовете ще има възможност да участва в инициативи и проекти, да установява контакт с други фондове и инвеститори, както и да представя дейността си пред членовете и партньорите на клуба.

CEO Angels Club е основан 2016 г. и вече шест години обединява проактивни инвеститори, които помагат на стартъпите не само с финансов ресурс, но и с идеи, контакти и мрежата си от възможности. Организацията прави селекция на жизнеспособни и с потенциал за бърз растеж проекти на млади екипи и реализира връзката между тях и частния капитал на опитните предприемачи, като поддържа и платформа, която фасилитира сделките. Част от портфолиото на Клуба са Dronamics, Edamam, Hobo, MYX Robotics, Addit.tech и др.

Сред дейностите на CEO Angels Club са още предварителен скрининг на стартъпи, организиране на представяне на проекти, подпомагащи дейности при преговори по индивидуални или групови сделки, организиране на регулярни дейности, които подпомагат изграждането на мрежа от контакти в дадена област/индустрия, намирането на партньори (експерти, клиенти, доставчици) и на достъп до технологии/ресурси, които да помогнат в последващо финансиране.