Новини

Фондът на фондовете подписа Меморандум за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство

Фондът на фондовете (ФнФ) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) подписаха Меморандум за сътрудничество.

24.07.2022

На подписването в УНСС присъстваха Мартин Гиков (изпълнителен директор и председател на Съвета нa директорите на ФнФ), Камен Славов (член на Съвета на директорите на ФнФ), проф. д-р Димитър Димитров (ректор на УНСС), проф. д-р Цветана Стоянова (зам. -ректор на УНСС) и други официални гости.

Меморандумът предвижда двустранно сътрудничество в следните основни направления:

  • подкрепа на Стартъп хъба създаден към Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС чрез организация на съвместни събития, менторство на стартъпи, гост-лектори от стартъп екосистемата, примери на успешни стратъпи финансирани от ФнФ и др.;
  • стимулиране на студентското предприемачество в сферата на иновациите и интелектуалната собственост;
  • съветничество по комерсиализиране на иновациите и трансфера на технологии;
  • създаване на академия за финансови инструменти;
  • реализация на съвместни проекти;
  • възможности за стажантски програми във ФнФ за студенти от УНСС;
  • възможности за обучения на служители на ФнФ в магистърските и докторски програми на УНСС и участието им в специализации, организирани от Института за следдипломна квалификация при УНСС;
  • изнасяне на открити лекции от водещи специалисти по финансови инструменти;
  • Меморандумът ще допринесе за стимулиране на студентското предприемачество и иновациите; ефективен обмен на знания и идеи между академичната общност, бизнеса и държавните институции, както и засилване на връзката между бизнеса и университетите.