Новини

Мартин Дановски заeма поста прeдсeдатeл на УС на ФМФИБ ЕАД

10.11.2016

Решението е взето с единодушие от Управителния съвет на дружеството на 10.11.2016. До момента Мартин Дановски изпълняваше функциите на член на УС. Валери Белчев ще продължава да съвместява функциите на изпълнителен директор и член на Управителния съвет на дружеството. Промяната е продиктувана от необходимостта от преразпределение на правомощията и компетентностите в рамките на съвета, отчитайки преминаването в следващата фаза на развитие на Фонда и подготовката му за стартиране на първите финансови инструменти по подписани споразумения с Управляващите органи на оперативните програми. Към настоящия момент ФМФИБ ЕАД има подписани споразумения с ОПРЧР и ОПИК. Споразумението с ОПРР ще бъде подписано на 11.11.2016, а в скоро време предстои и подписване на споразумение с ОПОС.