Новини

Фондът на фондовете взе участие в съвместни работни срещи по структурирането на финансови инструменти през новия програмен период

Организатор на дискусиите беше Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа. Участие взеха Асоциацията на банките в България и Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране

27.05.2022

Фондът на фондовете (ФнФ) заедно с Асоциация на банките в България и Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране обсъдиха планираните финансови инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) за програмния период 2021-2027 г. Целта на срещите беше съвместно със съсловните асоциации да се разгледат настоящите потребности на пазара и специфичните цели на програмите.

Поканата за съвместните разговори бе по инициатива на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа, а на срещата се включиха заместник-министърът на иновациите и растежа - г-жа Десислава Бонева и представители от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към министерството.

Това е изключително важна инициатива, показваща стремежа на Фонда на фондовете да предлага оптималните за пазара финансови инструменти до края на 2027г, както и да бъде предпочитаният партньор в това направление.