Новини

Бизнесът вече може да се възползва от новия ресурс по Програма „Възстановяване“ на Фонда на фондовете

Седем банки ще предоставят средства на фирмите, за да продължат да се развиват

10.05.2022

В отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена и стартирана програма „Възстановяване“, представляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната.

Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране за българския бизнес, от Фонда на фондовете бе ангажиран допълнителен ресурс от 96.2 млн. лв. за осигуряване на ликвидност и средства за нови инвестиции, трансформация и растеж. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по линия на REACT-EU.

Малките и средни предприятия вече ще могат да се възползват от подкрепа през следните банки:

 • БАКБ;
 • Банка ДСК;
 • ОББ;
 • Пощенска банка;
 • Райфайзенбанк;
 • Токуда Банк;
 • Уникредит Булбанк.

 

Гаранционните инструменти по програма „Възстановяване" дават възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

Фондът на фондовете ще поеме до 80% от кредитния риск на банките партньори за всеки нов кредит, предоставен по програмата на малки и средни предприятия (МСП), като потенциалните загуби за публичния ресурс са ограничени до 50% от общото покритие за портфейла. Крайните получатели се очаква да бъдат подкрепени с нови кредити в размер на 240.4 млн. лв

Основните предимства по програма „Възстановяване“ са:

 • Значително улеснен достъпът до бизнес кредити за българските МСП с минимум тригодишна история;
 • Финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
 • Одобрение и усвояване в съкратени срокове;
 • Възможност за дванадесетмесечен гратисен период по главницата;
 • Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца;
 • Намаляване на административната тежест за клиента до минимум;
 • Кредитиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям; до лимита, определен по de minimis.