Новини

Проведе се първото заседание на Консултативния съвет към Фонда на фондовете

01.04.2022

На 29 март 2022 г. се проведе първото заседание на Консултативния съвет (КС) към Фонда на фондовете (ФнФ). Участие взеха представители на Управляващите органи, които имат сключени финансови споразумения с дружеството, определените от принципала съсловни организации на банките (Асоциация на банките в България) и на фондовете за дялов и рисков капитал (Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране), както и членове на Съвета на директорите на ФнФ.

В рамките на заседанието бяха обсъдени организационни въпроси - специално създадената интерактивна електронна платформа за работа, основни стратегически и оперативни документи, предизвикателствата и възможностите, свързани с изпълнението на финансовите инструменти.

Съветът обединява експертизата и капацитета, както на публичния сектор в лицето на Управляващите органи, които възлагат ресурс за управление на ФнФ, така и на основните заинтересовани страни от частния сектор, които реализират финансовите инструменти на пазара. КС ще се използва като активен форум за обмяна на идеи и добри практики.