Новини

Фондът на фондовете смени едноличния си собственик

Принципал на дружеството става Министерство на иновациите и растежа

17.03.2022

С разпореждане на Министерски съвет № 2 от 16.02.22 г. се променя едноличният собственик на капитала на Фонда на фондовете. От Министерство на финансите „ФМФИБ“ ЕАД преминава под Министерство на иновациите и растежа, като министърът на иновациите и растежа е определен да упражнява ролята на едноличен собственик на капитала на дружеството.