ФМФИБ в медиите

Илия Караниколов, зам.прeдсeдатeл на УС и изпълнитeлeн дирeктор на ФМФИБ ЕАД представи Фонда за градско развитие по БНР Благоевград

16.02.2017