ФМФИБ в медиите

Фондът на фондовете стартира подкаст съвместно с „Инвестор“

08.12.2021

Фондът на фондовете (ФнФ) започна съвместен проект с „Инвестор Медиа Груп“. В седем епизода ръководството, експерти и представители на избрани от ФнФ посредници споделят за работата на дружеството, видовете финансови инструменти, от къде и как заинтересованите могат да се възползват от предоставения ресурс.

В първи епизод ще чуете Мартин Гиков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите (СД) на Фонд на фондовете, и Камен Славов, член на СД на ФнФ. Те разказват за основна роля на Фонда на фондовете, видовете финансови инструменти, които предлага дружеството, подкрепените дотук проекти и засягат други интересни теми.

За това как се избират фонд мениджъри и какви допълнителни роли изпълняват те, как се случва подборът на компаниите, които получават финансиране, каква е визията и целите на Фонда в бъдеще може да чуете тук.