Новини

Мартин Гиков, Светослав Велинов и Камен Славов бяха избрани за членове на новия Съвет на директорите на Фонда на фондовете

04.10.2021

В резултат на проведена конкурсна процедура от Министерството на финансите беше избран новия състав на Съвета на директорите на Фонд на фондовете. В него влизат Светослав Велинов, Камен Славов и Мартин Гиков, който е и изпълнителен директор на дружеството. Членовете на Съвета имат богата експертиза и дългогодишен опит във финансовия сектор. Те ще работят в насока продължаване на активната дейност по структуриране и реализиране на финансовите инструменти предлагани от фонда, тяхното мащабно популяризиране, осигуряване на пълна прозрачност, свързана с дейността на дружеството, оптимизация на структурата и процесите в полза на клиентите и данъкоплатците, както и подготовка за новия програмен период 2021 – 2027 г.

Мартин Гиков е заемал ръководни позиции в рамките на Уникредит Булбанк в България, като е бил изпълнителен директор на „Уникредит Лизинг“ и е отговарял пряко за дейността на „Уникредит Флийт Менидмънт“ и „Уникредит Застрахователен брокер“.  Бил е член и на Управителния съвет на Pirelli RE AD, съвместно дружество между Уникредит Булбанк и италианската Pirelli SPA.  Ръководил е Управление „Структурирано финансиране“, и е бил директор „Бизнес развитие - инвестиционно банкиране“.   Работил е и за международни компании като Ernst & Young, инвестиционната компания Charles Schwab в САЩ, Bank Austria във Виена, Lukoil и Corps of Commissionaires, Великобритания.

Завършил е магистър по бизнес администрация за висш мениджмънт „Global Executive MBA“  от Виенския икономически университет, WU - Vienna и Щатския Carlson School of Management към Университета на Минесота, САЩ. Mагистър e по „Счетоводен мениджмънт“ от УНСС. Бакалавър е по „Финанси, икономика и международен бизнес от Щатския университет на Аризона - ASU.  Притежава и редица сертификати и лицензи от NASD, ACCA и Harvard Business School.

Камен Славов се присъединява към Съвета на директорите на ФМФИБ след като пет години ръководи отдел „Финансови инструменти“. Преди да започне работа във Фонда, Камен Славов е бил мениджър „Корпоративно финансиране“ в KPMG на Балканите. Консултирал е клиенти както в частния, така и в публичния сектор в региона, като е бил фокусиран върху проекти в областта на инфраструктурата, финансовите услуги и телекомуникациите. Заемал е ключови позиции в местното дружество на водеща в Централна и Източна Европа банкова група, придобивайки опит в областта на финансовия анализ и рейтинговането на големи корпоративни клиенти. Преди това се е занимавал с кредитирането на малки и средни предприятия. Камен преподава финансови инструменти като международен обучител към ESI Funds Academy. Камен Славов е магистър по бизнес администрация от INSEAD (Франция) и има бакалавърска степен по счетоводство от УНСС (България).

Светослав Велинов е бил началник на Управление „Трежъри и капиталови пазари” в „Банка ДСК“ ЕАД. Кариерата му в сферата на капиталовите пазари започва преди 20 години. Той има 8 години опит в банковата сфера на ръководни позиции в „ING Банк“ - София и „Банка ДСК“ и 10 години в управлението на активи и инвестиционното посредничество. Притежава опит в сферата на хедж фондовете и CTAs (Commodity Trading Advisors), придобит по време на работата му в Schneeweis Partners LLC, САЩ. Завършил е  магистърска степен в Isenberg School of Management, University of Massachusetts, и бакалавърска степен от Американския университет в България. Велинов е сертифициран финансов аналитик (CFA charterholder).