Новини

Процедура за подбор и назначаване на членове на Съвета на директорите на Фонда на фондовете

05.08.2021

Министерството на финансите обявява процедура за подбор и назначаване на трима членове на Съвета на директорите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Заявления от кандидати, придружени от съответните изискуеми документи, се приемат в срок до 25 август 2021 г. Всички условия и процедурата по кандидатстване са описани в официалната покана тук .