Новини

Посредникът на Фонд на фондовете „Витоша Венчър Партнърс“ реализира вторите си инвестиции

Седем от общо тринадесетте подкрепени компании са част от акселераторската им програма “Vitosha ACCELERATE”

17.06.2021

След като в началото на годината избраният от Фонда на фондовете посредник „Витоша Венчър Партнърс“ ООД сключи първите си четири сделки, сега обявява следващата група от тринадесет инвестиции за затворени. Седем от компаниите, които фондът подкрепи са част от акселераторската програма “Vitosha ACCELERATE”. Общата стойност на инвестициите е в размер на 5.32 млн. лв., от които 5.16 млн. лв. са публични средства, като ресурсът е предоставен от Фонд на фондовете по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Допълнително привлеченият частен капитал е в размер на близо 160 хил. лв.

Седемте компании от акселераторската програма, получили финансиране са:

Клауд Тек ООД (NulaBG) - платформа за банкиране и счетоводство за малък и среден бизнес.

Сектор - финтех;

Грид Метрикс ООД - е компания, която подпомага фирми за комунални услуги да получават полезна информация относно ефективността на инфраструктурата си чрез изкуствен интелект.

Сектор - изкуствен интелект;

Трейс дъ Тейст ООД - представлява платформа, която дава възможност на вериги магазини, супермаркети, ресторанти, пекарни, хотели и др. да монетизират храна и стоки с изтичащ срок на годност; такива, които са без търговски вид или трудни за продажба.

Сектор - фудтех;

Фиду Трейд АД е изцяло дигитален доставчик на финансови услуги за малки и средни износители от развиващите се пазари към Западна Европа. Компанията развива иновативна финтех платформа, която да позволи на българските износители да монетизират своето вземане в момента на изпращане на стоката или извършване на услугата.

Сектор - финтех;

Трайб еспортс ООД (Augment) - платформа за анализ на данни за електронните спортове.

Сектор - електронни спортове;

Интернешънъл Статъринг Терапи Институт ООД (Bye Bye Stuttering) - онлайн платформа, която помага на хора с речеви затруднения. Чрез нея, те могат да провеждат сами терапията си с подкрепата на свои близките. Това е възможност, която традиционните терапии не предлагат.

Сектор - Здравни грижи – хелттех;

Екополитех ООД разработват биоразградими полимери и екологични решения, които ще послужат на индустрията да премине от изкуствени материали към използване на биоразградими еквиваленти за изработка на изделия за еднократна употреба.

Сектор - чисти технологии.

Извън акселераторската програма „Витоша Венчър Партнърс-Фонд I“ КД затвори още шест инвестиционни сделки:

Омнио ООД (Omnio) – Компанията предоставя софтуерно решение за разследване, обезпечено с изкуствен интелект, което автоматизира процесите по допустимост и предотвратяване на финансови измами за финансови институции. Инвестирани са средства в размер на 391 166 лв. за развитие на платформата и за внедряване на Омнио във финансови институции.

Сектор – регтех;

Асен Аеронаутикс Европа ООД (Assen Aero) - Компанията разработва уникален дрон за превоз. С помощта на предоставената от фонда инвестиция в размер от 1 173 499 лв., Асен Аеро ще разработи първия си прототип, който ще може безопасно да превозва хора.

Сектор – аеронавтика;

Петмол ООД (Petmall) е една от най-бързо развиващите се фирми в сектора на търговията с храни и аксесоари за домашни любимци. Инвестицията в размер от 1 564 664 лв. ще помогне на компанията да внедри нови бизнес модели, да разшири пазара си и да разрасне онлайн продажбите си.

Сектор - грижа за домашни любимци;

ТокУайз ООД (TokWise) - Иновативна платформа за управление на портфейл от проекти за производство на зелена енергия, която подпомага оптимизирането на бизнес моделите на енергийни компании. Инвестицията от 293 375 лв. ще помогне на платформата да достигне до нови клиенти в България и Европа и да надгради продукта си.

Сектор - Софтуер като услуга, Зелена енергия;

Пелет Бокс ООД (Pellet Box) - *в процес на учредяване. Първата компания в България, която предоставя лесен, денонощен достъп до пелети и други насипни стоки чрез вендинг машини. Пелет Бокс предлага и персонализирани решения за домакинства с двор, обезпечаващи отоплителните им нужди. „Витоша Венчърс Партънрс“ инвестират 391 166 лв. във внедряване на решенията на компанията.

Сектор - енергийна ефективност/ възобновяема енергия;

ХелтМи Продуктс ООД (Meat Me Bar) създава иновативни, здравословни, висококачествени и достъпни хранителни продукти, които са с ниско съдържание на въглехидрати, от изцяло натурални съставки. С инвестицията от 782 332 лв. компанията ще разшири пазара си и ще разработи поредица от други иновативни и здравословни попълнения от продуктовата си линия.

Сектор - фудтех.

 

* Международният екип на „Витоша Венчърс Партнърс“ управлява фонд в размер на 50,7 млн. лв., от които 49,1 млн. лв. са публични средства, предоставени чрез Фонд на фондовете от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите представляват частно съфинансиране.

До края на 2023 г. фонд мениджърът ще инвестира в близо 100 стартиращи компании в ранен етап от тяхното развитие. Малки и средни предприятия на етап ускоряване могат да получат финансиране от 30 хил. до 100 хил. лв. Между 30 хил. и 2 млн. лв. ще получат по-напредналите в разработването на своя продукт или създаването на прототип компании.