Новини

Фондът на фондовете ще кредитира проекти за намаляване на битовите отпадъци

Дружеството за първи път ще финансира директно крайни получатели

05.11.2020

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци. Целта е да се повиши  инвестиционният потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната.

За първи път ФнФ ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях. Фондът ще осигурява до 90% от размера на всеки заем.

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г.

Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Те могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят на ФнФ попълнено заявление за участие на електронен адрес office@fmfib.bg или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32. Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г.

На електронна поща office@fmfib.bg, както и на тел. 02 801 40 50, може да се получи допълнителна информация за условията за финансиране.

Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“ е със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Той се изпълнява по силата на финансово споразумение, подписано между ФнФ и Министерството на околната среда и водите.