Новини

Фондът на фондовете провежда пазарни консултации за финансови инструменти за микрокредитиране

23.10.2020

Фондът на фондовете (ФнФ) провежда пазарни консултации във връзка с подготовката на нова обществена поръчка. Чрез нея ще се изберат финансови посредници за изпълнение на финансовите инструменти „Микрокредитиране“ и „Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрокредити“. Средствата за тях са от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Бюджетът на двата финансови инструмента ще бъде съставен от публични и частни средства, които ще се предоставят като микрокредити за насърчаване на предприемачеството. Целта е предприятията в затруднение да получат възможност за финансиране на достъпна цена и при облекчени условия.  Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации. Чрез тях ФнФ иска да идентифицира потребностите на пазара и потенциалните финансови посредници.

Допълнителна информация относно структурата и обхвата на финансовите инструменти е представена в индикативните технически спецификации, приложени към този текст.

Бихте могли да заявите своя интерес за участие в пазарните консултации до 18:00 ч., на 30 октомври 2020 г. на тел. +359 2 801 40 50 и/или на имейл адрес: office@fmfib.bg

След приключване на пазарните консултации резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонда на фондовете.