Новини и анализи

Фонд на фондовете ще засили капацитета за подготовка на проекти с финансови инструменти

Инициативата е резултат от прякото сътрудничество между управление „Проектна информация и финансиране“ във Фонда и Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) към ЕИБ

29.05.2020

Със средства в рамките на подписано Споразумение за финансиране за техническа помощ между Фонд на фондовете и Европейска инвестиционна банка се осигурява подкрепата по проект за засилена подготовка на български инициативи, които да бъдат осъществени чрез финансови инструменти.

Днес се отварят получените 23 оферти от юридически и физически лица, кандидати за външни експерти към управление „Проектна информация и финансиране“ във Фонда. Избраните високо-квалифицирани национални и международни експерти ще могат директно да помагат за развитието на жизнеспособни и устойчиви проекти за финансиране с инструменти.

Очаква се част от проектите да са готови за включване в Инвестиционната и координационна платформа за градско развитие, по която ключови български институции работят с цел привличане на допълнителни финансови средства за проекти в страната чрез Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).