Новини и анализи

Фонд на фондовете подкрепя ВиК Смолян с 2.7 млн. евро за изграждането на инфраструктура

Размерът на целия заем е на стойност 4.3 млн. евро, като останалите 1.6 млн. евро са от Европейската банка за възстановяване и развитие

21.05.2020

На  20 май  2020 г., нашият партньор по „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“ -  Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит на ВиК Смолян.

Ресурсът ще бъде предоставен под формата на дългосрочен заем, предвиден за изграждане на нова ВиК инфраструктура и реконструкция на съществуващата в гр. Смолян и региона, който включва 10 общини: Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.

Средствата ще бъдат насочени към намаляване на загубите на вода в региона и постигане на съответствие с изискванията на ЕС относно пречистването на отпадните води, подобряване на качеството на питейната вода и повишаване на ефективността на услугите, предоставяни от ВиК дружеството.

Общата стойност на проекта е 39.1 млн. евро, като разходите по него ще се покрият от  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и инвестиционния кредит, предоставен от Фонд на фондовете и ЕБВР на стойност 4,3 млн. евро .

2,7 млн. евро от кредита ще бъдат финансирани от Фонд на фондовете, а останалите 1,6 млн. евро със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Предоставянето на заема цели и подобряване на финансовите показатели на ВиК Смолян и постигане на устойчиви резултати при използване на европейски средства, като се намали зависимостта от изцяло грантово финансиране. Съчетаването на безвъзмездни средства с финансов инструмент прави тези инвестиции по-устойчиви. Фокусът е върху намаляване на разходите и повишаване на ефективността с основна цел  по-качествени услуги и подобрено водоснабдяване, предоставени в  полза на населението.

Договореният кредит е втората инвестиция на Фонд на фондовете и ЕБВР в рамките на „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“, след този с ВиК Русе. Средствата за него са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Очаква се до средата на годината да бъдат сключени още няколко договора за предоставяне на инвестиционни кредити на ВиК операторите в страната, подкрепени със средства от Фонд на фондовете.