Новини и анализи

Фонд на фондовете консултира с български банки новия си гаранционен продукт за преодоляване последиците от кризата

30.04.2020

Фонд на фондовете се обърна към Асоциацията на банките в България за консултация по параметрите на гаранционния финансов инструмент. Експертите на Фонда разработиха схема за портфейлни гаранции, чиято цел е преодоляване на недостига на финансиране на бизнеса. Изпратена е Индикативна спецификация на продукта. Предложения и коментари банките ще могат да изпращат в срок до 7 май 2020 г. (включително). Усилията ни са насочени към подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП), в периода на здравната и последвалата я икономическа кризи. Кредитите ще бъдат предоставяни без допълнителни административни тежести, при възможно най-облекчени условия, като размерът на помощта за дадено предприятие ще е до 3.6 млн. лева за оборотно и за инвестиционно финансиране. В допълнение е предвидена възможност засегнатите от кризата предприятия, които запазят заетостта да получат помощ и при изплащане на лихвите си за периода на кризата.

Повече информация можете да откриете в приложената по-долу Индикативна спецификация.