Новини и анализи

Съобщение във връзка с обявеното извънредно положение

09.04.2020

В настъпилата всеобхватна криза във връзка с Covid-19, ние от Фонд на фондовете (ФнФ), осъзнаваме отговорната си роля като публичен инвеститор и необходимостта от нашата навременна и професионална помощ към пазарите. По повод на това, целият ни екип, внимателно следи развитието на процесите както в страната, така и в Европейския съюз. Активно анализираме всички възможности по линия на нашите финансови инструменти и подготвяме в най-кратки срокове промени, които ще облекчат и отговорят на променените нужди на крайните получатели и фонд мениджърите. Паралелно проучваме варианти и за създаването на нови финансови продукти, които динамичните процеси налагат.

Като член на Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори, ние от ФнФ, участваме в обсъждания за опростяване и олекотяване на текущи правила и процедури, включително със структурите на ЕС, като по този начин ще можем по-бързо и адекватно да отговорим на предизвикателствата, резултат от непредвидената, мащабна криза.

Концентрирали сме усилия и в посока ускоряване на процесите по инвестиране чрез дяловите ни фондове, вкл. тези които финансират стартиращи бизнеси, защото добре разбираме, че те са едни от най-застрашените и биха могли да пострадат в голяма степен от създалата се извънредна ситуация.

В заключение, декларираме своята готовност да информираме за конкретните мерки, които ще предприемем веднага когато те бъдат възможни за прилагане.