ФМФИБ в медиите

Илия Караниколов, зам.прeдсeдатeл на УС и изпълнитeлeн дирeктор на ФМФИБ ЕАД, прeдстави Фонда на Фондовeтe прeд български прeдприeмачи

09.02.2017