Новини и анализи

8.7 милиона евро ще подкрепят ВиК Русе за изграждане на инфраструктура

Финансирането е резултат от обединените усилия между ЕБВР и Фонд на фондовете

29.01.2020

Днес, 29 януари 2020 г., Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сключи договор за предоставяне на инвестиционен кредит на ВиК Русе. С него операторът осигурява необходимото финансиране в размер на 8.7 милиона евро, предвидено за изграждане на ВиК инфраструктура в райони, които се обслужват от един ВиК оператор (ВиКО).

В резултат на сътрудничеството и съвместните усилия между ЕБВР и Фонд на фондовете беше разработен инструмент, който осигурява кредитно финансиране при благоприятни условия за ВИК дружествата. Ресурсът е предназначен само за консолидирани ВиК оператори, като предоставянето му изисква преглед и гарантира подобряване на финансовите им показатели с оглед постигане на устойчиви резултати при използване на европейски средства.

Осигуряването на средствата за собствено участие в проекта ще подпомогне Дружеството в осъществяване на амбициозната му инвестиционна програма, която ще подобри ВиК инфраструктурата на града и ще подкрепи усилията на ВиК оператора за опазване на околната среда.

Договореният кредит е първата инвестиция на ЕБВР в рамките на „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“ −  ново, цялостно решение за подпомагане на сектора, структурирано в партньорство с  Фонд на фондовете. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и от ЕБВР.

Използвайки богатата си експертиза във финансиране на сектора и в рамките на партньорството си с Фонд на фондовете, Банката е приела ключовата роля на институцията, прилагаща на пазара финансовия инструмент. ЕБВР интензивно работи с всички допустими по програмата ВиК оператори, както и с широк кръг други заинтересовани лица, като се очаква в рамките на годината да бъдат сключени още няколко договора за предоставяне на инвестиционни кредит на ВиК оператори.

По повод подписването с ВиК Русе г-жа Анка Йоана Йонеску, Директор на постоянното представителство на ЕБРВ за България, сподели следното: „Подписването на договора за заем ще позволи на ВиК Русе да финансира рехабилитацията на остаряла ВиК инфраструктура, като по този начин ще намали загубите на вода и ще увеличи ефективността и финансовата си устойчивост. Освен финансиране, ние планираме да предоставим техническа помощ на дружеството, помагайки му да въведе програма за финансово и оперативно подобрение, фокусирана върху намаляване на разходите и повишаване на ефективността, което в крайна сметка ще бъде от полза за крайните клиенти.“

Управителят на ВиК Русе, д-р инж. Сава Савов, изказа становище, че инвестициите във ВиК инфраструктурата в обслужваните от Дружеството общини са от централно значение за икономическото и социално развитие на региона, и добави: „Днешният договор е продължение на успешната ни работа с ЕБВР, която ни предоставя не само финансиране, но и партньорство. Проектите, които ще подкрепим с ресурсите, които договорихме днес, ще допринесат за повишаване на нашата ефективност и за постигане на съответствие с европейските стандарти.“

На церемонията присъства и Александър Георгиев, изпълнителен директор на Фонд на фондовете, който отбеляза: „Финансовият инструмент за развитие на водния сектор“ е важен продукт от портфолиото, който предлагаме, не само поради значимия му размер, но и поради стратегическата му важност за обществото. Днешното събитие е резултат от продължителната работа на много институции и слага началото на един нов подход във финансирането на инвестициите във Водния сектор. Съчетаването на безвъзмездни средства с финансови инструменти правят тези инвестиции по-устойчиви, а същевременно позволяват с по-малко ресурс да направим повече.“