Новини

Голям интерес към Фонда за технологичен трансфер

Фонд на фондовете отвори шест заявления за участие в процедурата за избор на финансов посредник по инструмента насочен към сътрудничество между наука и бизнес

20.12.2019

Днес, 20 декември 2019 г., в сградата на Фонд на фондовете на публично заседание, членовете на комисията за избор на финансов посредник за Фонда за технологичен трансфер (ФТТ) отвориха заявленията за участие. Инструментът е финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Публичният ресурс по него е в размер на 56.3 млн. лв., като заедно с  допълнително привлеченото частно финансиране, се очаква общата сума да достигне 75.8 млн. лв.

Този специфичен финансов инструмент ще осигурява дялови инвестиции, насочени към подпомагане на трансфера на технологии в България в сътрудничество с научно-изследователски организации.

Заявления за участие бяха подадени от:

  1. Обединение София Иновейшън Кепитъл – Драгомир Огнянов Бояджиев; Андреа ди Анселмо; Франческа Натали; Борислав Атанасов Врацов; Даниел Уолбридж Линч
  2. Файв Си Венчърс ДЗЗД – Борислав Георгиев Бориславов; Евелин Велизаров Велев; Пънийт Раж Батиа; Павел Димитров Езекиев; Живко Иванов Иванов; Красимир Христов Якимов
  3. Консорциум „314 Венчърс“ – Ангел Христов Ангелов; Тодор Вълков Попов; Д-р Суч Гергели; Морис Бекант Вервей
  4. Обединение „Велосити Кепитъл Сий“ – Владимир Любенов Цанков; Ражеев Саксена; Уилям Стенли Бънгай; Ричард Гай; „Велосити Кепитъл Адвайзър Лимитид“ Лондон
  5. Обединение „Технологичен катализатор“ – Дилян Красимиров Димитров; Петър Георгиев Илиев; Румен Николов Трилев; Даниел Георгиев Александров; Корстиаан Зандвлиет
  1. Иновативна България 2019 ДЗЗД – Мартин Петров; Боян Иванчен; Иван Петков; Роман Ангелов; Дейвид Батстоун; Андрю Макинтош; Грега Потокар

(*Имената на кандидатите, в това число на членовете в кандидатите - обединения, са посочени съгласно изписването им върху пликовете, в които са депозирани заявленията за участие в процедурата.)

Целта на Фонда е да подпомогне осъществяването на връзка между наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите, произхождащи от университети, технологични паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към комерсиализация на резултатите. ФТТ ще цели да създава добри практики в сферата на инвестициите в развойна дейност.

Допустимите за подкрепа бизнеси обхващат, както новосъздадени, малки и средни, така и големи предприятия.

Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията поставени в Документацията за участие кандидати.