Новини и анализи

Фонд на фондовете отвори окончателните оферти за Фонд Мецанин/Растеж

Двама участници заявиха желание да управляват публичен ресурс от 75.3 млн. лв.

31.07.2019

Днес, 31 юли 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по Фонд Мецанин/Растеж (ФМР). Той ще управлява публични средства от 75.3 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 32.3 млн. лв. 

Оферти бяха подадени от следните участници:

  1. „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД, с участници в обединението: Иван Христанов, Евгени Ангелов, Елеонора Сърбова, Диана Аладжова, Лоид Шулц и „Ривър Стикс Кепитъл“ ЕАД;
  2. Обединение „Мейфеър Партнърс“, с участници: Андрю Газитуа, Гавин Александър, Густаво Перота, Илиян Илиев и Йордан Петров;

Целта на Фонда е да подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез инструмента ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези МСП, които са с потенциал за растеж и подобряване на дейността, които търсят възможности за навлизане на нови пазари, както и такива, които разработват нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 4.9 млн.лв.  до 13,7 млн. лв. Освен към бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, включително под формата на мецанин финансиране, а инвестиционният период е 5 г. при срок на фонда от 10 г., с възможност за удължаване с до 2 г.

Предстои оценка на подадените окончателни оферти, класиране на участниците и избор на изпълнител.