Фонд мeцанин/растeж

Финансов ресурс

  • Публични средства: 38,5 млн. евро (75.3 млн. лв.)
  • Частни средства: минимум 30% от инвестирания в крайни получатели публичен ресурс.

Цели на инструмента

  • осигуряване на достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, разработване на нови продукти и услуги;
  • подобряване на финансовото и корпоративно управление на подкрепените предприятия с цел увеличаване на тяхната производителност и потенциал за навлизане на нови пазари.

Крайни получатели

Малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие

Тип финансиране

  • алтернативно финансиране под формата на дялови и квази-дялови инвестиции;
  • инвестиции от 2.5 млн. до 7 млн. евро (от 4.9 млн. до 13.7 млн. лв.);
  • предоставяне на съществена част от ресурса под формата на мецанин финансиране (хибридна форма между капиталово и дългово финансиране);

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: учредяване на фонда

Финансов посредник: „Силвърлайн Партнърс“ ООД 

Очакван брой подкрепени компании: 10

Подробна информация за процедурата за подбор на фонд мениджър за Фонд мецанин/растеж, както и документацията, могат да бъдат намерени в рубрика „Профил на купувача“