Инвестиции в сектор "Отпадъци"

Актуален етап на инструмента: За да се постигне оптимална близост на продукта с пазарните практики, Фонд на фондовете стартира провеждането на консултации със широк кръг заинтересовани страни.

Пазарните консултации ще продължат до 10 април 2020 г. (включително), а желаещите да заявят участие в процеса могат да го направят на електронна поща: office@fmfib.bg

След приключване на консултациите резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонд на фондовете.