Финансиране за малкия бизнес

Актуален етап на инструмента: Като част от подготовката на процедурата за избор на партньори за изпълнение на финансов инструмент „Финансиране за малкия бизнес“, Фонд на фондовете провежда в периода от 21 ноември до 12 декември 2019 г. пазарни консултации с потенциални финансови посредници и други заинтересовани страни във връзка с индикативните характеристики на инструмента, с цел постигане на оптимална структура, отчитайки настоящите потребности на пазара, целите, заложени от оперативната програма, която го финансира, както и политиките на Фонд на фондовете.

Консултациите се провеждат до 12 декември 2019 г. (включително), като заинтересованите лица биха могли да изразят желанието си за участие в процеса до 18 часа на 12 декември 2019 г. (включително) на следния телефонен номер: +3592 801 40 50 или на електронна поща: office@fmfib.bg

След приключване на консултациите резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонд на фондовете.