Програма "Възстановяване"

Финансов ресурс

 • 167,61 млн. лева публичен ресурс (Възстановяване 1)
 • 96,17 млн. лева нов публичен ресурс, като следваща фаза за прилагането на Програма „Възстановяване“ (Възстановяване 2)

Общ очакван обем на финансиране за крайни получатели по Програма „Възстановяване“ от над 700 млн. лева.

Цел на Програмата

Целта на Програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с COVID-19 пандемията.  Получаване на достъп до финансов ресурс основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Крайни получатели

Български малки и средни предприятия

Тип финансиране

 • Значително улеснен достъпът до бизнес кредити за българските МСП с минимум тригодишна история;
 • Финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
 • Одобрение и усвояване в съкратени срокове;
 • Възможност за дванадесетмесечен гратисен период по главницата;
 • Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца;
 • Намаляване на административната тежест за клиента до минимум;
 • Финансиране до 3 млн. лева, но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019г. или 2020г. (по-високата стойност) и при съобразяване с разпоредбите, приложими съгласно Програмата минимални /държавни помощи;

Източник на публичния ресурс

 • Възстановяване 1: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
 • Възстановяване 2: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., по линия на REACT-EU

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Банки партньори

Токуда банк

БАКБ

Райфайзенбанк

Пощенска банка

ОББ

Банка ДСК

УниКредит Булбанк

Първа инвестиционна банка (изчерпан ресурс)