Кариeри

Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на фондовете) е:

 • уникална за пазара структура за управление на европейски средства;
 • организация с високи стандарти на работа.

Ценим:

 • стремежа към професионално развитие;
 • екипния дух;
 • личната инициатива;
 • способността за предлагане на ефективни решения;
 • спазването на установените правила.

Търсим: най-добрите експерти и ръководители.

Подбираме ги по:

 • образование и професионална квалификация;
 • академични и/или професионални постижения;
 • личностни качества;
 • потенциал за принос към общия успех.

Предлагаме:

 • равнопоставеност при подбора;
 • динамична и предизвикателна работа;
 • отлични възможности и условия за работа и професионално развитие;
 • възнаграждение, съобразено с отговорностите и пазарните нива;
 • разнообразни възможности за усъвършенстване на знанията и уменията;
 • периодична оценка на постиженията и стимули за положените усилия;
 • допълнителни социални придобивки;
 • тиймбилдинги и групови инициативи.

 

В случай че не кандидатствате по конкретна свободна позиция, но желаете Вашите документи да бъдат включени в базата данни от потенциални кандидати за работа, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография на имейл: hr@fmfib.bg 

Свободни позиции