Профил на купувача

Портфейлна гаранция с таван на загубите по Програма „Възстановяване“, финансирана със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 25
  • Октомври
  • 2021
  • 18:00
  • Публикувана на: 01.10.2021
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:
  • Възлагане чрез:

ДОКУМЕНТИ