Профил на купувача

Обявление за отдаване на недвижим имот под наем чрез търг

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 20
  • Август
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 06.08.2020
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:
  • Възлагане чрез:

ДОКУМЕНТИ