Профил на купувача

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов дисков масив за съхраняване на данни за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД“
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 29
  • Юни
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 12.06.2020
  • № РОП/ПОП: 9099686
  • Дейност: доставка
  • Възлагане чрез: събиране на оферти с обява

ДОКУМЕНТИ