Профил на купувача

Подбор на външни експерти по специфични области на финансови инструменти за подпомагане Управление „Проектна информация и финансиране“ към „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 28
  • Май
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 16.04.2020
  • № РОП/ПОП: 05297-2020-0002
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: публично състезание

ДОКУМЕНТИ