Профил на купувача

"Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на бизнес процесите във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД"
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 07
  • Юли
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 30.03.2020
  • № РОП/ПОП: 05297-2020-0001
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: открита процедура

ДОКУМЕНТИ