Профил на купувача

Изпълнение на финансов инструмент Портфейлна гаранция с таван на загубите, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 13
  • Януари
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 19.11.2019
  • № РОП/ПОП: 05297-2019-0005
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ