Профил на купувача

„Изпълнение на финансов инструмент Фонд за технологичен трансфер, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 19
  • Декември
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на:31.10.2019
  • № РОП/ПОП:05297-2019-0004
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ