Профил на купувача

„Предоставяне на правни услуги по структуриране и/или изпълнение на финансови инструменти“
възложена

ПРЕДМЕТ

Процедура на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет„Предоставяне на правни услуги по структуриране и/или изпълнение на финансови инструменти“.

  • Срок за подаване на оферти
  • 12
  • Юни
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на: 29.05.2019
  • № РОП/ПОП: 05297-2019-0003
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: пряко договаряне

ДОКУМЕНТИ