Профил на купувача

14.05.2019

Получена информация по повод проект на Оперативно споразумение във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка за изпълнение на финансов инструмент Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране

ДОКУМЕНТИ