Профил на купувача

„Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране II с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 22
  • Юли
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на:24.05.2019
  • № РОП/ПОП:05297-2019-0002
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:открита процедура

ДОКУМЕНТИ