Профил на купувача

Изпълнение на финансов инструмент "Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране", финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 12
  • Август
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на:13.05.2019
  • № РОП/ПОП:05297-2019-0001
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ