Профил на купувача

Изпълнение на финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж", финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 22
  • Октомври
  • 2018
  • 18:00
  • Публикувана на:17.08.2018
  • № РОП/ПОП:РОП - 05297-2018-0002
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ